Benyeda Sakk Egyesület - "A sakk az értelem próbaköve…” (Goethe)

Open
X

Képességfejlesztő sakk óvodásoknak ( csoportos ).

Az óvodai képességfejlesztő sakkoktatás célja, hogy a sakk alapelemeit, logikai összefüggéseket megismertesse a gyerekekkel. A játékos formában magtartott sakkfoglalkozásokon elsajátított tudás jótékony hatással van

 • a logikára
 • a koncentráció növelésére
 • a memória javítására
 • és formálja a jellemet

Jellemzően 5 éves kortól, nagycsoportos gyermekeknek  ajánljuk. Azok a gyerekek, akik ebben a korban elsajátitják a sakk alapjait, azok kevésbé küszködnek tanulási nehézségekkel, magasabb fokú probléma-megoldó készségre tesznek szert.

Az oktatás egy éve alatt az alábbiakat tanulják meg:

 •  a sakk szabályrendszerét,
 • a figurák menetmódját és tulajdonságait,
 • megismerkednek a sakkjáték világával, alapvető logikai összefüggéseivel.

A foglalkozások időtartama (30-35 perc) az óvodások befogadó képességéhez, figyelméhez és mozgásigényéhez igazított.

A BESE oktatói csapata hisz abban, hogy 

a játék az óvodáskorú gyermek egyik alapvető tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe van az egészséges és harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésben. A gyerekek játék során fedezik fel környezetüket és az őket körülvevő világot, illetve ezáltal ismerik meg saját képességeiket és korlátaikat is. A változatosság és a játékok formáinak és tartalmának fokozatos gazdagítása elősegíti a szociális, fizikai és kognitív fejlődést egyaránt. A gyerekek a játék által ismerkednek környezetükkel, a világban zajló eseményekkel, a tárgyak különféle tulajdonságaival és a közösségi élettel. Segítségével szinteészrevétlenül tanulnak és fejlődnek, miközben mindez még élményt is nyújt a számukra.

ovodai-sakk

Ezért, a bejegyzést követően a BESE ( Benyeda Sakk Egyeslüte ) által képviselt „Benyeda módszer”, az óvodai sakkoktatásban, teljes mértékben a játékra fogja helyezni a hangsúlyt. Mindezt azért, hogy az óvodás óvódás maradjon, és a tudás megszerzése ne legyen kényszer. A sikerélmények, a kis ajándékok, amikkel aBESE leendő oktatói elismerik a tanítványok teljesítményét, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek megszeressék a sakkot és ezzel észrevétlenül elősegítsék saját logikai, analitikai gondolkodásuk fejlődését.

 Miért jó ez?

 •  fejleszti a memóriát, a taktikai készséget és a stratégiagondolkodást
 •   a segítségével jobban megy a matematika, főleg a geometria tanulása
 •   önuralomra, kitartásra, a kudarcok elviselésére nevel
 •  és segíti a tanulásban és a koncentrálásban

Kihangsúlyozzuk, a gyermekek a  „Benyeda módszer” segítségéve a tudásukat  saját maguk fejlesztik  és nem az oktatók tömik a fejükbe. Fontos megjegyezni,  a módszer másik alappillére, a gyermek személyiségének és képességének megfelelően kidolgozott oktatási tematika, ami fontos szerepet játszhat a gyermekek további nevelésében,

“,mert a sakk becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására stb.( Dr. Dúró Zsuzsanna gyermekpszihológus, tehetségfejlesztési szakértő )” tanít.

Témához kapcsolódó tanulmányok: